116. Lleida

Dades administratives:

Partit judicial: Lleida.

Comarca: el Segrià (inf.: l’Horta de Lleida).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Lleida.

Patrons: Sant Anastasi (11 de maig), Sant Miquel (29 de setembre) i Mare de Déu de Setembre (patrona de Butsènit).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Lleida; lleidatans.

Nom del parlar: català, lleidatà.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ sí, Argentina.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (diari: verdura); Mollerussa, Manresa.

Fires: sí (el primer dilluns de cada mes: porcí, boví, equí); Vall d’Aran, Andorra, Mollerussa, Agramunt.

Proveïment d’aliments: Lleida.

Proveïment de mobles: Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30 de juny i 1-3 de juliol de 1966).

Investigadors: A. M. Badia (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliars: J. Martí (1), L. Pons (1), M. Ros (1).

Enregistrament: sí (parcial: 1-198, 299-2452 i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-198), N. Domènech (299-2452).

Informador:

1. Esteve Chimeno i Vallverdú: natural de la població, 78 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Alcarràs (el Segrià).

Estades fora: sí, durant la Guerra Civil (3 anys).

 

Observacions:

1. L’enquesta es va fer a Butsènit, agregat de Lleida.

2. La vocal a àtona final de mots femenins i de la primera persona de l’Imperfet d’Indicatiu i de Subjuntiu es realitza normalment [ε] o lleugerament més tancada que [ε].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader