113. Linyola

Dades administratives:

Partit judicial: Balaguer.

Comarca: el Pla d’Urgell, ↓ la Noguera.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: Santa Quitèria (22 de maig) i l’Assumpció (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Linyola; linyolencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Lleida, Barcelona, Terrassa, Sabadell).

Immigració: sí (Andalusia, Múrcia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Mollerussa.

Fires: no; Balaguer, Lleida, Verdú, Mollerussa.

Proveïment d’aliments: Lleida, Tàrrega, Balaguer.

Proveïment de mobles: Lleida, Tàrrega, Balaguer, Mollerussa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (27-30 de juny de 1970).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informador:

1. Antoni Joval i Galceran: natural de la població, 76 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare de Vallfogona de Balaguer (la Noguera), mare i primer cònjuge naturals de la població, segon cònjuge natural de Golmés (el Segrià).

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Primera enquesta complementària realitzada per Àngels Piró, any 1991; informador: Basili Balasch i Fabregat, 78 anys. Segona enquesta complementària realitzada per Francesc Foguet i Boreu, any 1994; informadors: Josep Galitó i Majoral, 100 anys, i Joan Mas i Vilaplana, 77 anys.

2. La vocal a àtona final es realitza [ε] i, ocasionalment, com a vocal anterior d’obertura mitjana (entre [e] i [ε]).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader