100. La Pobla de Roda

Dades administratives:

Municipi: Isàvena.

Partit judicial: Barbastre (inf.: Benavarri).

Comarca: la Baixa Ribagorça (inf.: Ribera de l’Isàvena).

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barbastre-Montsó, ↓ Lleida.

Patrons: Santiago (celebren la festa el 24 d’agost) i Sant Sebastià (20 de gener), ↓ Santiago (25 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: la Pobla; de la Pobla.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Graus (els dilluns), Lleida.

Fires: sí (19 de maig: oví); Lascuarre (11 de novembre), Graus, Salàs, Organyà, Barbastre, Vilaller.

Proveïment d’aliments: Barbastre, Lleida.

Proveïment de mobles: Barbastre, Lleida, Graus.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (21-24 de juliol de 1968).

Investigadors: J. Rafel (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Josep Piqué i Sahun: natural de la població, 75 anys, fuster i pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare natural de la població, mare de les Paüls (l’Alta Ribagorça), cònjuge de Barcelona.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Melilla (3 anys).

2. Francesc Serena i Almuzara: natural de la població, 56 anys, barber i pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Sant Orenç (l’Alta Ribagorça).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Saragossa.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader