6. Jóc

Dades administratives:

Cantó: Vinçà.

Comarca: el Conflent.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna.

Patró: Sant Martí (11 de novembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Jóc; joquinencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Perpinyà).

Immigració: sí (dels masos de la muntanya).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Prada (un cop al mes).

Fires: no; Vinçà (quatre fires a l’any).

Proveïment d’aliments: Jóc (vénen proveïdors de Prada).

Proveïment de mobles: Perpinyà, Prada.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (15-17 de juliol de 1971).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Joan Villelongue: natural de la població, 61 anys, propietari rural i pastor, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de Vallmanya (el Conflent), mare natural de la població, cònjuge de Seguries de Ter (el Ripollès).

Estades fora: sí, a Fullà (18 anys).

2. Miquel Català: natural de la població, 67 anys, propietari rural, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Estoer (el Conflent).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader