104. Isona

Dades administratives:

Municipi: Isona i Conca Dellà (inf.: Isona).

Partit judicial: Tremp.

Comarca: el Pallars Jussà (inf.: Conca de Tremp).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: Mare de Déu d’Agost, Sant Roc (16 d’agost), Sant Sebastià (20 de gener) i Mare de Déu de la Rosa (20 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Isona; isonencs.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dissabtes); Tremp (els dilluns).

Fires: sí (1 de novembre i 11 de setembre); Tremp, Salàs, Organyà.

Proveïment d’aliments: Lleida.

Proveïment de mobles: Tremp.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (19-22 de juliol de 1966); 2 (24 de novembre de 1996).

Investigadors: J. Martí (1: 1-473, 819-2452); J. Veny (1: 1-473, 819-2452); X. Favà (2: 474-818).

Enregistrament: sí (parcial: 1-473, 819-2452 i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-473), M. Adam (819-2389), J. Veny (819-2452).

Informadors:

1. Casimir Guàrdia i Soldevila: natural de la població, 63 anys, pagès i forner, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare natural de la població, mare d’Abella de la Conca (el Pallars Jussà), cònjuge de Sant Serni (el Pallars Jussà).

Estades fora: sí, a Barcelona (7 anys).

2. Ventura Bertran i Pes: natural de la població, 51 anys, pagès i matador de porcs, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare natural de la població, mare de Sant Martí de Canals (el Pallars Jussà).

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Ramon Cadena i Cadena: natural de la població, 57 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Aramunt (el Pallars Jussà).

Estades fora: no.

4. Ventura Cadena i Garriga: natural de la població, 91 anys, pagesa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Barcelona (7 anys).

 

Observacions:

1. Els informadors de la segona fase de l’enquesta són: Pere Benet, 77 anys, Sebastià Buixadós, 74 anys, Desideri Vendrell, 77 anys, i Maria Guàrdia, 81 anys.

2. La vocal a àtona final del femení oscil·la entre [ε] i [ə] lleugerament avançada, llevat d’un informador que la realitza sempre [ə], segurament per influència de l’estada a Barcelona.

3. L’informador 1 explica que abans usava la forma lo de l’article, però que ara usa gairebé sempre el.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader