135. Horta de Sant Joan

Dades administratives:

Partit judicial: Gandesa.

Comarca: la Terra Alta.

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: Sant Joan (24 de juny) i Sant Salvador (18 de març).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Horta; hortolans.

Nom del parlar: hortolà, català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Suïssa).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: no.

Mercat: no; Tortosa, Móra la Nova.

Fires: no; ↓ sí (setembre: oví); Vall-de-roures, Tortosa.

Proveïment d’aliments: Tortosa.

Proveïment de mobles: Tortosa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11-13 d’abril de 1976).

Investigadors: M. C. Portillo (1: 1-2452); L. Gimeno (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Martí (2043-2452).

Informadors:

1. Salvador Serrats i Gil: natural de la població, 75 anys, pagès, instrucció primària (fins a 7 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Astorga (4 anys).

2. Antoni Prades i Chertó: natural de la població, 55 anys, pastor, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader