35. Girona

Dades administratives:

Partit judicial: Girona.

Comarca: el Gironès (inf.: comarca gironina).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patró: Sant Narcís (29 d’octubre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Girona; gironins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia, Aragó).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els dimarts i els dissabtes).

Fires: sí (els dissabtes: boví); Figueres.

Proveïment d’aliments: Girona.

Proveïment de mobles: Girona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (13-15 de setembre de 1977).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Josep Company i Freixes: natural de la població, 80 anys, sastre, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de Granollers de Rocacorba (el Gironès), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Joan Satorra i Julià: natural de la població, 70 anys, mecànic i pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de Sarrià de Ter (el Gironès), mare de Bordils de Girona (el Gironès), cònjuge de Calella de Palafrugell (el Baix Empordà).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader