27. Gósol

Dades administratives:

Partit judicial: Solsona.

Comarca: el Berguedà (inf.: comarca de Berga).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: Santa Maria (15 d’agost: festa major) i Santa Margarida (20 de juliol: aplec).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Gósol; veïns de Gósol.

Nom del parlar: català, llengua gosolana.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; Berga.

Fires: sí (per Tots Sants; ↓ per Sant Miquel i pel maig); la Seu d’Urgell, Sort, Berga.

Proveïment d’aliments: Guardiola de Berga, Berga, Manresa.

Proveïment de mobles: Guardiola de Berga, Berga, Manresa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (26-29 d’agost de 1968).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: M. Pons (1).

Enregistrament: sí (parcial: 1-235, 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-235), J. Rafel (1-235), J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Gil Barber i Busquet: natural de la població, 75 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Barcelona (2 anys); servei militar: sí, a Lleida (3 mesos).

2. Miquel Fortuny i Clop: natural de la població, 73 anys, forestal, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare circumstancialment de Cervera (la Segarra), mare i cònjuge de Taús (l’Alt Urgell).

Estades fora: sí, a Vic (5 anys) i a Guipúscoa durant la Guerra Civil (3 anys); servei militar: sí, a Tetuan (1 any), a Olot i a Barcelona.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader