190. Guardamar

Dades administratives:

Partit judicial: Oriola (inf.: Dolores).

Comarca: el Baix Vinalopó.

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Alacant-Oriola (inf.: Oriola).

Patrons: Santiago (25 de juliol) i Verge del Rosari (7 d’octubre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Guardamar; guardamarers.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Suïssa, Alemanya, Elx, Barcelona; temporades de pesca a Sidi Ifni i Sàhara).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (Rojals, Almoradí).

Mercat: sí (els dimecres); Rojals, Almoradí, Torrevella.

Fires: no; Fuenteálamo (Múrcia).

Proveïment d’aliments: Guardamar

Proveïment de mobles: Almoradí.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (6-8 de juliol de 1967).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 1-1852, 1952-2452 i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-1852, 1952-2452), L. Pons (1-1852), J. Rafel (1-1852), J. Veny (1-1852).

Informadors:

1. Isidor Morante i Hernàndez: natural de la població, 66 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Vicent Pérez i Ortiz: natural de la població, 62 anys, pescador, analfabet.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: sí, a Agadir (4 anys).

3. Àngel Garcia i Martínez: natural de la població, 62 anys, pescador i pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Els joves tendeixen a parlar en castellà.

2. Hi ha alternança de les realitzacions labiodental i bilabial de v, tant en els diferents informadors com en un mateix informador.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader