119. Granyena de les Garrigues

Dades administratives:

Partit judicial: Lleida.

Comarca: les Garrigues.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Lleida.

Patró: Sant Miquel (29 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Granyena; de Granyena.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Sabadell).

Immigració: no.

Matrimonis: sí.

Mercat: no; Lleida.

Fires: no; Lleida.

Proveïment d’aliments: Lleida.

Proveïment de mobles: Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (22-24 de juliol de 1974).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Ramon Manuel i Pujol: natural de la població, 62 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare natural de la població, mare de Corbins (el Segrià), cònjuge d’Alfés (les Garrigues).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tarragona (1 any).

2. Ciprià Vidal i Prunera: natural de la població, 40 anys, pastor, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge del Cogul (les Garrigues).

Estades fora: no; servei militar: sí, a la Molina (6 mesos).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader