81. Felanitx

Dades administratives:

Partit judicial: Manacor.

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patrons: Sant Agustí (28 d’agost), Santa Margarida (20 de juliol) i Sant Sebastià (20 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Felanitx; felanitxers.

Nom del parlar: felanitxer.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Amèrica).

Immigració: sí (Andalusia, Múrcia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes i Palma de Mallorca).

Mercat: sí (els diumenges).

Fires: sí (segon diumenge de maig, per Sant Agustí i per Sant Miquel); Sineu, Llucmajor.

Proveïment d’aliments: Felanitx, Manacor.

Proveïment de mobles: Felanitx, Manacor.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (22 i 30 d’agost de 1964); 2 (5 i 7 de gener de 1965); 3 (3 de gener de 1966); 4 (26-27 d’agost de 1975).

Investigador: J. Veny (1, 2, 3, 4: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 1-1468 i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-240), J. Veny (1-1468).

Informadors:

1. Rafel Artigues i Sansó: natural de la població, 68 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí (3 anys).

2. Antoni Bordoy i Vicenç: natural de la població, 81 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí (2 mesos).

3. Pere Josep Suñer i Maimó: natural de la població, 59 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

4. Maria Adrover i Pou: natural de la població, 56 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Jaume Rosselló, any 1987.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader