7. Formiguera

Dades administratives:

Cantó: Montlluís.

Comarca: el Capcir.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna (inf.: Perpinyà).

Patrons: Sant Sebastià (només festa religiosa) i Verge Maria (8 de setembre: festa major).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Formiguera, Formigueres; gent de Formiguera.

Nom del parlar: capcinès.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (París, Perpinyà).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Prada, Perpinyà.

Fires: sí (11 de juliol, a l’abril, a l’octubre); Querigut, Montlluís (Alta Cerdanya).

Proveïment d’aliments: Prada, Perpinyà.

Proveïment de mobles: Prada, Perpinyà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (26-28 de juny de 1972).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Isidor Tychadou: natural de la població, 60 anys, pastor, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, presoner de guerra a Alemanya (5 anys); servei militar: sí.

2. Francesc Picheyre: natural de la població, 63 anys, hostaler, instrucció secundària (fins a 18 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, durant la Guerra Mundial (5 anys); servei militar: sí.

3. Baptista Bagnouls: natural de la població, 67 anys, contramestre d’una serradora, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader