53. Freixenet de Segarra

Dades administratives:

Municipi: Sant Guim de Freixenet (inf.: Sant Guim).

Partit judicial: Cervera.

Comarca: la Segarra.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Solsona.

Patrons: Sant Llucià (8 de gener) i Mare de Déu d’Agost (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Freixenet; de Freixenet.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: no.

Matrimonis: sí.

Mercat: no; Sant Guim de Freixenet (els dijous).

Fires: no; Verdú, Cervera.

Proveïment d’aliments: Sant Guim de Freixenet.

Proveïment de mobles: Cervera, Manresa, Tàrrega.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (23-25 d’agost de 1977).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (2043-2263), J. Veny (2264-2452).

Informadors:

1. Pere Fontanet i Codina: natural de la població, 68 anys, pagès, instrucció primària.

Pare natural de la població, mare de les Oluges (la Segarra), cònjuge de Vic (Osona).

Estades fora: sí, durant la Guerra Civil (3 anys).

2. Antònia Pont i Morella: natural de la població, 80 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare d’Argençola (l’Anoia).

Estades fora: no.

3. Rosa Camps i Vendrell: natural de la població, 56 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare natural de la població, mare del Portell (la Segarra), cònjuge de Calaf (l’Anoia).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader