156. Fondeguilla

Dades administratives:

Partit judicial: Nules.

Comarca: la Plana Baixa.

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Castelló-Sogorb, ↓ Tortosa.

Patrons: Sant Bartomeu (24 d’agost) i la Puríssima (8 de desembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Fondeguilla; fondeguillers.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: de temporada (el Vallès).

Immigració: no.

Matrimonis: sí; ↓ no.

Mercat: sí (els dijous); la Vall d’Uixó, Sogorb, Castelló de la Plana.

Fires: no; la Vall d’Uixó, Mirabella, Jova.

Proveïment d’aliments: la Vall d’Uixó, Castelló de la Plana, València, Sogorb.

Proveïment de mobles: la Vall d’Uixó, Castelló de la Plana, València, Sogorb.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (5-9 d’agost de 1974).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Solà (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Pasqual Piquer i Gil: natural de la població, 80 anys, esporgador i empleat industrial, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona (3 anys).

2. Vicent Ferrando i Centelles: natural de la població, 75 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Granollers i Manresa (3 anys).

3. Manuel Vilalta i Rodríguez: natural de la població, 67 anys, pastor, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Santa Perpètua de Mogoda (5 anys); servei militar: sí, a l’Àfrica (2 anys).

4. Rosari Ganau i Fonfria: natural de la població, 75 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader