125. Favara de Matarranya

Dades administratives:

Partit judicial: Casp.

Comarca: la Terra Alta.

Província: Saragossa.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa.

Patrons: Sant Roc (16 d’agost) i Sant Joan Baptista (24 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Favara; favarols.

Nom del parlar: favarol.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Barcelona).

Matrimonis: no.

Mercat: no.

Fires: no; Maella.

Proveïment d’aliments: Saragossa, Barcelona.

Proveïment de mobles: Móra d’Ebre, Casp.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (23-27 d’agost de 1972).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Dolors Camarasa i Valén: natural de la població, 50 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Nonasp (la Terra Alta).

Estades fora: no.

2. Maria Valén i Melic: natural de la població, 75 anys, mestressa de casa, analfabeta.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Nonasp (la Terra Alta).

Estades fora: no.

3. Francesc Panillo i Torner: natural de la població, 87 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader