118. Fraga

Dades administratives:

Partit judicial: Fraga.

Comarca: el Baix Cinca (inf.: Ribera del Cinca).

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Lleida.

Patrons: Sant Bartomeu (24 d’agost) i el Pilar (12 d’octubre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Fraga; fragatins.

Nom del parlar: fragatí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia, Extremadura).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dimarts); Lleida.

Fires: sí (24 d’agost: oví i maquinària); Montsó, Barbastre, Tàrrega, Lleida.

Proveïment d’aliments: Lleida, Saragossa, Fraga.

Proveïment de mobles: Lleida, Saragossa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (22-25 d’agost de 1966); 2 (18-20 de juliol i 10-12 d’agost de 1973).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452); J. Galan (2: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptor: L. Pons (1-2452).

Informadors:

1. Rafel Serrat i Lucea: natural de la població, 67 anys, algutzir, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Ceuta.

2. Ramon Codina i Buisan: natural de la població, 74 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, des de fa anys passa un mes a Sabadell; servei militar: sí, a Melilla.

3. Bartomeu Cambredó i Alcaine: natural de la població, 59 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

4. Ramona Soro i de Calucho: natural de la població, 45 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

5. Ricard Vilar i Cabós: natural de la població, 47 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Osca.

6. Basili Soro i Castelló: natural de la població, 45 anys, pastor, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Hi ha dues enquestes fetes a la mateixa localitat; quan hi ha discrepàncies, presentem els resultats de totes dues.

2. Les respostes amb consonant oclusiva o f, seguida de l, com clau o flama, presenten fluctuació en la realització [l] o [ʎ] de la lateral; la palatalització depèn dels informadors i, ocasionalment, dels mots.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader