94. Eressué

Dades administratives:

Municipi: Saünc.

Partit judicial: Boltanya.

Comarca: l’Alta Ribagorça (inf.: Vall de Benasc).

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barbastre-Montsó.

Patrons: Sant Joan (24 de juny) i Santa Margarida (10 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Eressué; d’Eressué.

Nom del parlar: patuès.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Montsó, Benasc, Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Castilló (l’últim dissabte de mes).

Fires: no; Benasc (12 d’octubre), Castilló (24 d’octubre).

Proveïment d’aliments: Castilló, Benasc, Graus.

Proveïment de mobles: Barbastre.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (15-20 de juliol de 1978).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Antoni Lobera i Labiero: natural de la població, 65 anys, pagès i jornaler, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Ramastué (l’Alta Ribagorça).

Estades fora: sí, a Barcelona (8 anys); servei militar: sí, a Saragossa.

2. Antoni Arcas i Mallo: natural de la població, 50 anys, pagès i ramader, instrucció primària.

Pare de Cerler (l’Alta Ribagorça), mare natural de la població, cònjuge de Seira (l’Alta Ribagorça).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barbastre (1 any).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader