86. Esterri d’Àneu

Dades administratives:

Partit judicial: Tremp (inf.: de Sort).

Comarca: el Pallars Sobirà (inf.: Vall d’Àneu).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: Sant Vicenç (22 de febrer) i Sant Sebastià (20 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Esterri, Esterri d’Àneu; d’Esterri.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Lleida, França).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els diumenges); Sort.

Fires: sí (15 d’octubre: equí, oví, porcí, boví; 20 de novembre); Salàs; ↓ Organyà, Salàs.

Proveïment d’aliments: Tremp, Lleida.

Proveïment de mobles: Tremp, Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (15-18 de juliol de 1966).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-473), J. Veny (1-235), M. Riera (474-2452).

Informadors:

1. Josep Badia i Aduà: natural de la població, 61 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Son (el Pallars Sobirà).

Estades fora: sí, a Navarra (1 any).

2. Francesc Besulí: natural de la població, 74 anys, pagès.

Estades fora: no.

3. Joan Costansa i Soler: natural de la població, 64 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare natural de la població, mare de la Guingueta d’Àneu (el Pallars Sobirà), cònjuge de Sorpe (el Pallars Sobirà).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Girona (3 mesos).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader