84. Eivissa

Dades administratives:

Partit judicial: Eivissa.

Província: Balears (illa d’Eivissa).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Eivissa.

Patrons: Sant Ciriac (5 d’agost) i Santa Maria sa Major (8 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Eivissa; eivissencs.

Nom del parlar: eivissenc.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Sud-Amèrica, Alger).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí.

Mercat: no.

Fires: no.

Proveïment d’aliments: Eivissa.

Proveïment de mobles: Eivissa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (15-21 de juliol de 1974).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: D. Ferre (1).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Antoni Ferrer i Marí: natural de Jesús (fins a 30 anys), 63 anys, pagès, analfabet.

Pare de Jesús (Eivissa), mare de Jesús (Eivissa), cònjuge de Santa Gertrudis (Eivissa).

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Antònia Marí i Cervera: natural de la població, 66 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Leocàdia Serra i Marí: natural de la població, 68 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Anna Tur, any 1991; informador: Francisca Rosselló i Ribas, 77 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader