2. Estagell

Dades administratives:

Cantó: la Torre de França.

Comarca: el Rosselló.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna.

Patrons: Sant Vicenç (22 de gener) i Sant Esteve (26 de desembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Estagell; estagellincs, estagellencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí, els joves (París).

Immigració: sí (València, Múrcia).

Matrimonis: sí.

Mercat: no; Perpinyà.

Fires: sí (5 de gener: boví; 5 de juny); Perpinyà (per Sant Martí).

Proveïment d’aliments: Perpinyà.

Proveïment de mobles: Perpinyà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12-14 de juliol de 1971).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Maria Baissas i Deloncle: natural de Calça, 63 anys, mestressa de casa, instrucció secundària (fins a 17 anys).

Pare de Calça (el Rosselló), mare de Montner (el Rosselló), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

2. Andreu Bonnes: natural de la població, 36 anys, pagès, instrucció secundària (fins a 16 anys).

Pare de Santa Maria (el Rosselló), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Lluís Deloncle: natural de la població, 64 anys, pagès i músic, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

4. Josep Baissas: natural de la població, 70 anys, pagès, instrucció secundària (fins a 16 anys).

Pare de Pasiols (Aude), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

5. Antonieta Aimerich i Guiu: natural de la població, 66 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Ceret (el Vallespir).

Estades fora: no.

6. Joseta Fevret: natural de la població, 48 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

7. Josefina Català: natural de la població, 70 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Els informadors que usen més el francès tendeixen a una articulació ieista de ll i uvular de r i rr.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader