187. El Pinós de Monòver

Dades administratives:

Partit judicial: Novelda (inf.: Elda,  ↓ Monòver).

Comarca: les Valls del Vinalopó.

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Alacant-Oriola.

Patrons: Sant Pere i Mare de Déu del Remei (8 d’agost: festa major).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Pinós; pinosers.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Elda, Elx).

Immigració: sí (Múrcia).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els diumenges).

Fires: sí (per la festa major); ↓ Caravaca (equí) i altres d’Andalusia.

Proveïment d’aliments: el Pinós de Monòver.

Proveïment de mobles: Iecla.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (16-18 de juliol de 1967).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-235), J. Veny (1-2452).

Informadors:

1. Francesc Pérez i Pastor: natural de la població, 63 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena (9 mesos).

2. Josep Albert i Mira: natural de la població, 72 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Alacant (1 mes).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader