106. Estanya

Dades administratives:

Municipi: Benavarri (inf.: ↓ Pilzà).

Partit judicial: Barbastre (inf.: Benavarri).

Comarca: la Baixa Ribagorça.

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barbastre-Montsó, ↓ Lleida.

Patró: Sant Romà (9 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Estanya; d’Estanya.

Nom del parlar: xampurrat, català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Estopanyà, Binèfar).

Immigració: sí (poblacions veïnes).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Binèfar, Tamarit, Benavarri, Lleida.

Fires: no; Estopanyà, Benavarri.

Proveïment d’aliments: Lleida.

Proveïment de mobles: Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (10-11 d’agost de 1974).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Auxiliar: R. M. Piqué (1).

Enregistrament: no.

Informador:

1. Blai Torres i Llena: natural de la població, 62 anys, sanador i pastor, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare natural de la població, mare de Purroi (la Baixa Ribagorça), cònjuge de Montfalcó (la Baixa Ribagorça).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader