9. Cornellà de Conflent

Dades administratives:

Cantó: Prada.

Comarca: el Conflent.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna (inf.: Perpinyà).

Patró: Santa Maria (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Cornellà, Cornellà del Conflent; cornellanesos, cornellanencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Vernet, Prada, Ria).

Immigració: sí, de temporada (estiuejants).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Prada (el primer dimarts de cada mes).

Fires: no; Prada.

Proveïment d’aliments: vénen proveïdors de Perpinyà; el primer dimecres de cada mes van als masos a buscar vi.

Proveïment de mobles: Perpinyà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (2-4 de juliol de 1972).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Joan Boher: natural de la població, 82 anys, comerciant, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Marcel Illes: natural de la població, 61 anys, guàrdia, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí (12 anys); servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader