87. Cerler

Dades administratives:

Municipi: Benasc.

Partit judicial: Boltanya.

Comarca: l’Alta Ribagorça (inf.: el Vall de Benasc).

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barbastre-Montsó (inf.: Barbastre).

Patrons: Sant Llorenç (10 d’agost: festa major) i Sant Pere Màrtir (29 d’abril).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Cerler; cerlerencs.

Nom del parlar: patuès.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí, durant la temporada d’esquí (Aragó, Barcelona).

Matrimonis: no.

Mercat: no; Castilló (l’últim dissabte de cada mes), Lleida (el primer i el tercer dilluns de cada mes), Graus (els dilluns).

Fires: no; Benasc (12 d’octubre), Castilló (24 d’octubre), Campo (18 d’octubre), Graus, Barbastre, Osca; ↓ Vic, Camprodon, Vilaller.

Proveïment d’aliments: Benasc.

Proveïment de mobles: Barbastre, Graus.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (1-6 d’agost de 1978).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informador:

1. Joaquim Güerri i Castan: natural de la població, 60 anys, ramader, instrucció primària.

Pare natural de la població, mare de Saünc (l’Alta Ribagorça).

Estades fora: sí, seguint els ramats a l’hivern a Lleida i a Osca; servei militar: sí, durant la Guerra Civil (3 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader