70. Ciutadella

Dades administratives:

Partit judicial: Ciutadella (inf.: Maó).

Província: Balears (illa de Menorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Menorca.

Patró: Sant Joan (24 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Ciutadella; ciutadellencs.

Nom del parlar: ciutadellenc, rallar en pla.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Amèrica, Alger, estudiants a Barcelona).

Immigració: sí (Andalusia, Galícia, Ferreries).

Matrimonis: no.

Mercat: sí.

Proveïment d’aliments: Maó.

Proveïment de mobles: Ferreries, Maó.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (9-10, 15 i 18 de juliol de 1973).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: J. López (1).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Diego Caules i Pons: natural de la població, 57 anys, pescador.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Cristòfol Moll i Cursach: natural de la població, 75 anys, pagès, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Guillem Casasnovas i Moll: natural de la població, 88 anys, sabater, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

4. Francesca Triay i Monjo: natural de la població, 81 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader