69. Cambrils de Mar

Dades administratives:

Partit judicial: Reus.

Comarca: el Baix Camp (inf.: Camp de Tarragona).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patrons: Verge del Camí (8 de setembre) i la Immaculada (8 de desembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Cambrils; cambrilencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dijous).

Fires: sí (per l’Ascensió); Lleida (porcí, boví).

Proveïment d’aliments: Tarragona.

Proveïment de mobles: Reus, Tarragona, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (2-3 i 9-10 d’octubre de 1965).

Investigadors: C. Lleó (1: 1-2452); A. Solano (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-2452), J. Veny (1-235).

Informadors:

1. Anton Martí i Palliser: natural de la població, 83 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Vinyols i els Arcs (el Baix Camp).

Estades fora: sí, a Granollers (2 anys).

2. Domingo Cullet i Font: natural de la població, 69 anys, pescador.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a la costa, des de Borriana fins a la Selva (6 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader