50. Cànoves

Dades administratives:

Partit judicial: Granollers.

Comarca: el Vallès Oriental.

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patrons: Sant Sebastià (20 de gener) i Sant Muç (7 de gener, però ho celebren el primer cap de setmana de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Cànoves; canovins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Cardedeu, Granollers, Sant Antoni de Vilamajor).

Immigració: sí (de l’àrea metropolitana de Barcelona, Granollers).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Cardedeu, Granollers.

Fires: no; Cardedeu (per Sant Isidre), Granollers (per l’Ascensió).

Proveïment d’aliments: Cardedeu.

Proveïment de mobles: Granollers, Cardedeu.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (6-8 de juliol de 1964).

Investigadors: A. M. Badia (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (1-2452).

Informadors:

1. Salvador Garriga i Masjuan: natural de la població, 65 anys, pagès i caçador de senglars, instrucció primària.

Pare de Llerona (el Vallès Oriental), mare del Fou (el Vallès Oriental), cònjuge de Samalús (el Vallès Oriental).

Estades fora: no.

2. Isidre Roig i Mateu: natural de les Franqueses del Vallès (fins a 34 anys), 74 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare de les Franqueses del Vallès (el Vallès Oriental); cònjuge de Llinars del Vallès (el Vallès Oriental).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader