49. Calaf

Dades administratives:

Partit judicial: Igualada.

Comarca: l’Anoia (inf.: la Segarra).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patrons: Santa Calamanda (5 de febrer: festa major de les Guixes) i Sant Jaume (25 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Calaf; calafins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Terrassa, Sabadell, Barcelona).

Immigració: sí (poblacions veïnes, Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dissabtes); ↓ sí (els dimecres i els dissabtes).

Fires: sí (8 de setembre: equí; 1 de novembre); Igualada, Manresa, Cervera, Sant Ramon.

Proveïment d’aliments: Manresa, Barcelona.

Proveïment de mobles: Manresa, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30-31 d’octubre, 1 de novembre i 29-31 de desembre de 1966 i 1 de gener de 1967).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-776), M. Alegre (777-2452).

Informador:

1. Joan Casanovas i Fontanellas: natural dels Prats de Rei (l’Anoia), 89 anys, pagès, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare de la Molsosa (l’Anoia), cònjuge de la Grevolosa (el Bages).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader