48. Castellfollit de Riubregós

Dades administratives:

Partit judicial: Igualada.

Comarca: l’Anoia.

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Solsona.

Patrons: Sant Vicenç (22 de gener) i Sant Roc (16 d’agost).

Nom popular de la localitat: Castellfollit.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Manresa, Terrassa).

Immigració: sí (Granada, especialment d’Iznalloz, i Màlaga, especialment de Cútar).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Calaf (els dissabtes), Torà (els divendres).

Fires: no.

Proveïment d’aliments: Manresa, Torà.

Proveïment de mobles: Manresa, Torà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (29-31 d’octubre, 1 de novembre i 31 de desembre de 1966 i 1-4 de gener de 1967).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total).

Transcriptors: L. Pons (1-235), J. Rafel (1-235), N. Domènech (236-2452).

Informador:

1. Ramon Griñó i Sagués: natural de la població, 73 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Girona.

 

Observacions:

L’informador tartamudejava una mica.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader