46. Campins

Dades administratives:

Partit judicial: Granollers (inf.: Arenys de Mar).

Comarca: el Vallès Oriental.

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patró: el degollament de Sant Joan (darrer dissabte d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Campins; campinencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Sant Celoni).

Immigració: sí (estiuejants).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Granollers, Sant Celoni.

Fires: no; ↓ sí (a l’ermita de Sant Guillem: oví, boví); Granollers.

Proveïment d’aliments: Sant Celoni.

Proveïment de mobles: Sant Celoni.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (15-16, 18 i 21 de juny de 1976).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: D. Recasens (1).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Josep Cullell i Abril: natural de Mosqueroles (el Vallès Oriental), 60 anys, pagès i hoteler, instrucció primària.

Pare i mare de Mosqueroles (el Vallès Oriental), cònjuge de Fogars de Montclús (el Vallès Oriental).

Estades fora: no.

2. Joan Orra i Plana: natural de Fogars de Montclús (el Vallès Oriental), 44 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Sant Andreu de Bancells (Osona), mare de Montnegre (el Vallès Oriental), cònjuge de Tortosa (el Baix Ebre).

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Rosa Costa i Cambrarol: natural de Fogars de Montclús (el Vallès Oriental), 60 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare i mare de Fogars de Montclús (el Vallès Oriental), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader