32. Camallera

Dades administratives:

Municipi: Saus, ↓ Camallera.

Partit judicial: Figueres (inf.: Girona).

Comarca: l’Alt Empordà.

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Bartomeu (24 d’agost) i Sant Marc (25 d’abril), ↓ Santa Llúcia.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Camallera; camallerencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Girona, Banyoles, Figueres, Torroella.

Fires: no; Figueres (per Santa Creu i per Sant Bartomeu), Girona (per Tots Sants), Torroella de Montgrí, Banyoles, Olot.

Proveïment d’aliments: Girona, Figueres, Barcelona.

Proveïment de mobles: Girona, Figueres.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (28-30 de juny de 1975).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: J. J. Pujadas (1).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Pere Torres i Mach: natural de Pontós (l’Alt Empordà, fins a 30 anys), 78 anys, constructor de carros, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de Navata (l’Alt Empordà), mare de Pontós (l’Alt Empordà), cònjuge de Romanyà (l’Alt Empordà).

Estades fora: sí, a Figueres (3 anys); servei militar: sí.

2. Joan Bruguer i Gelador: natural de Sant Julià de Ramis (el Gironès), 68 anys, pastor, instrucció primària.

Pare de Sant Julià de Ramis (el Gironès), mare de Camós (el Gironès), cònjuge de Sant Mori (l’Alt Empordà).

Estades fora: sí, a Premià (2 anys); servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader