28. Campdevànol

Dades administratives:

Partit judicial: Ripoll (inf.: Puigcerdà).

Comarca: el Ripollès.

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patró: Sant Cristòfol (ho celebren el tercer diumenge de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Campdevànol; campdevanolencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimarts); Ripoll (els dissabtes).

Fires: no; Ripoll, Ribes.

Proveïment d’aliments: Ripoll.

Proveïment de mobles: Ripoll.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (5-8 de juliol de 1967).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Rafel (1-235), L. Pons (1-235), M. Alegre (236-2452).

Informador:

1. Josep Mir i Carbonell: natural de la població, 77 anys, carboner i pagès, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Ripoll (el Ripollès).

Estades fora: no; servei militar: sí (2 mesos).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader