189. Crevillent

Dades administratives:

Partit judicial: Elx.

Comarca: el Baix Vinalopó (inf.: Camp d’Elx).

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Alacant-Oriola (inf.: Oriola).

Patró: Sant Francesc (7 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Crevillent; crevillentins.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Algèria, França, Suïssa).

Immigració: sí (de Múrcia, especialment d’Àguiles).

Matrimonis: sí (Albatera, Elx, el Fondó).

Mercat: sí (els divendres i els dissabtes); Almoradí, Oriola, Santomera.

Fires: no; Albacete, Múrcia, Almoradí.

Proveïment d’aliments: Elx, Alacant.

Proveïment de mobles: Elx, Alacant, Múrcia.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (13-15 de juliol de 1967).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-235), J. Veny (1-2452).

Informadors:

1. Josep Juan i Fuentes: natural de la població, 50 anys, pagès, instrucció primària (fins a 9 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Francesc Pomares i Alfonso: natural de la població, 69 anys, pagès i caporal de l’ajuntament, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Madrid (3 anys); servei militar: sí, a València (3 mesos).

3. Francesc Menchon i Alarcon: natural de la població, 32 anys, oficinista, instrucció secundària.

Pare de Sant Felip Neri (el Baix Vinalopó), mare natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per Josep Pérez i Navarro, any 2000.

2. A partir de les dades de l’enquesta complementària de 2000 s’observa que els joves han esdevingut, en general, betacistes i ieistes.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader