160. Casinos

Dades administratives:

Partit judicial: Llíria.

Comarca: el Camp de Túria (inf.: Camp de Llíria).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Santa Bàrbara (3 de desembre, però ho celebren el 15 d’agost) i el Crist de la Pau (4 de desembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Casinos; casiners.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: poca.

Immigració: sí (poblacions veïnes, Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes); ↓ no.

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: no; ↓ Pamplona.

Proveïment d’aliments: València.

Proveïment de mobles: València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (16-17 i 20 d’agost de 1976).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2092-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2092-2452).

Informadors:

1. Francesc Niñerola i Martínez: natural de la població, 74 anys, pastor, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Múrcia (3 anys).

2. Vicenta Garcia i Asensi: natural de la població, 62 anys, modista, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare de Llíria (el Camp de Túria).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader