154. Castelló de la Plana

Dades administratives:

Partit judicial: Castelló de la Plana.

Comarca: la Plana Alta (inf.: la Plana de Castelló).

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Castelló-Sogorb.

Patrons: Sant Cristòfol i Mare de Déu del Lledó.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Castelló; castelloners.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Barcelona).

Immigració: sí (Andalusia, comarques de muntanya).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dilluns).

Fires: no.

Proveïment d’aliments: Castelló de la Plana.

Proveïment de mobles: Castelló de la Plana.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (14-16 d’agost de 1975).

Investigador: L. Gimeno (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Vicenta Betí i Beltran: natural de la població, 72 anys, cosidora, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Tomàs Gamir i Garcia: natural de la població, 54 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Vicent Almela i Valls: natural del Grau de Castelló, 70 anys, pescador, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare d’Almassora (la Plana Alta), mare i cònjuge del Grau de Castelló (la Plana Alta).

Estades fora: sí, a Almassora (1 any).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader