153. Cabanes de l’Arc

Dades administratives:

Partit judicial: Castelló de la Plana.

Comarca: la Plana Alta.

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Castelló-Sogorb, ↓ Tortosa.

Patrons: Sant Antoni (17 de gener) i Mare de Déu del Bon Succés.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Cabanes; cabanyuts, de Cabanes.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (València, Barcelona, Castelló de la Plana).

Immigració: sí (Vistabella i poblacions veïnes).

Matrimonis: sí (Castelló de la Plana, la Pobla Tornesa, Bell-lloc).

Mercat: sí (els dissabtes; ↓ els diumenges).

Fires: sí (per Tots Sants i per Quaresma: equí, porcí); Sant Pau, Cedrilles.

Proveïment d’aliments: València, Castelló de la Plana.

Proveïment de mobles: València, Castelló de la Plana.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (10-11 de setembre de 1971).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Mascaró (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Agustí Garcia i Fabregat: natural de la població, 74 anys, pagès, analfabet.

Pare i mare de la Serra (la Plana Alta), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Josep Segarra i Aljàser: natural de la població, 74 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a França (2 anys); servei militar: sí.

 

Observacions:

En l’enregistrament de les preguntes 2043-2452 hi ha dificultats per a distingir si l’articulació de v és labiodental o bilabial.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader