13. Ceret

Dades administratives:

Cantó: Ceret.

Comarca: el Vallespir.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna (inf.: Perpinyà).

Patrons: Sant Pere i Sant Ferriol (18 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Ceret, País de la cirera; ceretans.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (nord de França).

Immigració: sí (Espanya).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dissabtes).

Fires: sí (28 d’octubre: porcí, oví); Prats de Molló.

Proveïment d’aliments: Perpinyà.

Proveïment de mobles: Ceret.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (18-20 de juliol de 1971).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Joan Guisset: natural de Morellàs (fins a 12 anys), 59 anys, serrador, instrucció primària.

Pare de Maçanet de Cabrenys (l’Alt Empordà), mare de Cantallops (l’Alt Empordà), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Marcel Garriga: natural de la població, 65 anys, paleta, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de la Bastida (el Rosselló).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader