114. Cervera

Dades administratives:

Partit judicial: Cervera.

Comarca: la Segarra.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Solsona.

Patrons: Santa Maria, el Santíssim Misteri (quart diumenge de setembre) i Sant Magí (festa del barri antic).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Cervera; cerverins.

Nom del parlar: cerverí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Múrcia, Andalusia, Castella).

Matrimonis: sí; ↓ no.

Mercat: sí (els divendres).

Fires: no; ↓ sí (el 15 de cada mes); Verdú, Oliana, Organyà, Salàs.

Proveïment d’aliments: Lleida, Tàrrega.

Proveïment de mobles: Lleida, Tàrrega, Manresa (roba).

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (25- 26 de juliol de 1968); 2 (26-28 d’agost de 1977).

Investigadors: J. Veny (1: 1024-1378, 1537-1639, 2008-2452); J. Rafel (1, 2: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2072-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2072-2452).

Informadors:

1. Jaume Pereta i Albareda: natural de la població, 71 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Montfalcó Murallat (la Segarra).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Lleida (2 mesos).

2. Antoni Novell i Castellà: natural de la població, 77 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare de la Cardosa (la Segarra), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

3. Basili Comorera i Argelagós: natural de la població, 75 anys, pagès, carreter i empleat de l’ajuntament, instrucció primària.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Llort (la Segarra).

Estades fora: sí, a Molins de Rei (3 anys); servei militar: sí (3 mesos).

4. Francesca Tella i Solé: natural de la població, 75 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Vallfogona de Riucorb (la Segarra).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader