20. Queralbs

Dades administratives:

Partit judicial: Ripoll (inf.: Puigcerdà).

Comarca: el Ripollès (inf.: Vall de Ribes).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patró: Sant Jaume (25 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Queralbs; corropins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Granollers, Girona).

Immigració: sí (castellans).

Matrimonis: no.

Mercat: no; Ripoll (els dissabtes).

Fires: no; Ribes (14 d’octubre).

Proveïment d’aliments: Ribes.

Proveïment de mobles: Ribes.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (26-28 de juliol de 1967).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total).

Transcriptors: L. Pons (1-235), J. Rafel (1-235), T. Sánchez (236-2452).

Informadors:

1. Francesc Coma i Tubau: natural de la població, 75 anys, guarda forestal, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Ribes (el Ripollès).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tarragona.

2. Josep Martí i Tubau: natural de la població, 65 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a la Seu d’Urgell.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader