96. Bescaran

Dades administratives:

Municipi: les Valls de Valira (inf.: Bescaran).

Partit judicial: la Seu d’Urgell (inf.: la Seu).

Comarca: l’Alt Urgell (inf.: la Seu).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell (inf.: la Seu).

Patrons: Sant Martí (11 de novembre) i Mare de Déu del Roser (segon diumenge de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Bescaran; bescarans.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (la Seu d’Urgell, Barcelona, Andorra).

Immigració: no.

Matrimonis: poc.

Mercat: no; la Seu d’Urgell.

Fires: no; ↓ sí (per Tots Sants).

Proveïment d’aliments: la Seu d’Urgell.

Proveïment de mobles: la Seu d’Urgell.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (25-27 de juliol de 1972).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Mascaró (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informador:

1. Pere Blasi i Vila: natural de la població, 86 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader