62. Barcelona

Dades administratives:

Partit judicial: Barcelona.

Comarca: el Barcelonès (inf.: Barcelona).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patró: Sant Bartomeu (24 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Barcelona / Sants; barcelonins / santsenses, de Sants.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (de parla castellana).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (cada dia).

Fires: no; Collblanc (per Setmana Santa).

Proveïment d’aliments: Barcelona.

Proveïment de mobles: Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (20-22 de setembre de 1977).

Investigador: M. Badia (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informador:

1. Antònia Amigó i Salvatella: natural de la població (Sants), 85 anys, modista i xocolatera, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població (Sants).

Estades fora: sí, a Sant Boi de Llobregat (4 anys).

 

Observacions:

Ateses les dificultats de fer una enquesta geolingüística a la ciutat de Barcelona, s’ha escollit un informador d’un dels seus barris, Sants. Per aquesta raó, les dades relatives a fires, mercat, proveïment, patrons, etc. fan referència a aquest barri; en les dades sobre el nom popular de la localitat i dels habitants donem la informació de la ciutat i del barri.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader