60. Barberà del Vallès

Dades administratives:

Partit judicial: Cerdanyola del Vallès (inf.: Sabadell).

Comarca: el Vallès Occidental.

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patró: Mare de Déu d’Agost (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Barberà, ↓ Santa Maria de Barberà; barberencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (de parla castellana).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes; ara hi ha molts matrimonis amb immigrants).

Mercat: sí (els dilluns); ↓ no.

Fires: no; Vic (dissabte i diumenge de Rams).

Proveïment d’aliments: Barberà; ↓ Sabadell, Barcelona.

Proveïment de mobles: Barberà; ↓ Sabadell, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (agost de 1978); 2 (desembre de 1998).

Investigador: L. Pons (1: 1-2194; 2: 2195-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Evarist Pons i Comas: natural de la població, 68 anys, mestre de cases i industrial, instrucció primària (fins a 17 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Sabadell (el Vallès Occidental).

Estades fora: sí, a Sant Vicenç de Castellet (2 anys); servei militar: sí, durant la Guerra Civil.

2. Maria Prats i Gallego: natural de la població, 56 anys, mestressa de casa, instrucció secundària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader