36. Begur

Dades administratives:

Partit judicial: la Bisbal d’Empordà.

Comarca: el Baix Empordà (inf.: Empordà).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Santa Reparada (tercer diumenge de setembre) i Sant Pere (29 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Begur; begurencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Catalunya).

Immigració: sí (de parla castellana).

Matrimonis: poc (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els diumenges); la Bisbal d’Empordà (els divendres), Torroella de Montgrí (els dilluns), Girona (els dissabtes).

Fires: no; Girona, Torroella de Montgrí; ↓ la Bisbal d’Empordà.

Proveïment d’aliments: Begur, Girona.

Proveïment de mobles: Palafrugell, Girona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (18 i 21-24 de setembre de 1965).

Investigadors: C. Lleó (1: 1-2452); A. Solano (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-235), J. Veny (235-2452).

Informador:

1. Amador Mont i Puig: natural de la població, 73 anys, pescador i comerciant de peix, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Santa Coloma de Farners (la Selva).

Estades fora: no; servei militar: sí (2 mesos).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader