31. Banyoles

Dades administratives:

Partit judicial: Girona.

Comarca: el Pla de l’Estany, ↓ Gironès (inf.: comarca de Banyoles).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Martirià (24 de novembre, però fan la festa a l’octubre) i la Mare de Déu d’Agost (festa petita).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Banyoles; banyolins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (del Pirineu).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: sí (24 de novembre, 13 de desembre, 3 de gener, el dimecres abans del Ram); Olot (18 d’octubre), Amer (per Reis), Figueres (per Santa Creu).

Proveïment d’aliments: Banyoles.

Proveïment de mobles: Banyoles.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12-14 d’agost de 1968).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: M. Pons (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Josep Coll i Serramontmany: natural de la població, 66 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Porqueres (el Gironès).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona i a l’Àfrica.

2. Pere Comas i Tomàs: de Cornellà de Terri (el Gironès), 95 anys, pagès i sanador, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare i mare de Cornellà de Terri (el Gironès), cònjuge de Santa Pau (el Gironès).

Estades fora: no.

3. Enric Gratacòs i Massanella: natural de la població, 78 anys, sabater, músic i comerciant, instrucció primària (fins a 18 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Cornellà de Terri (el Gironès).

Estades fora: sí, a Barcelona, de jove (1 any).

 

Observacions:

Els graus d’obertura de la vocal o tònica no tenen valor fonemàtic.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader