22. Bassegoda

Dades administratives:

Municipi: Albanyà (inf.: Bassegoda).

Partit judicial: Figueres (inf.: Olot).

Comarca: l’Alt Empordà (inf.: la Garrotxa).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Miquel (29 de setembre) i Sant Andreu (patró de la parròquia de Lliurona).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Bassegoda; bassegodencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Albanyà, França, zones industrials).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; Tortellà (els diumenges), Figueres (els dijous).

Fires: no; Olot (per Sant Lluc), Figueres (per Santa Creu).

Proveïment d’aliments: Figueres.

Proveïment de mobles: Figueres.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11-14 d’agost de 1968).

Investigadors: C. Lleó (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2062-2416 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2390-2416); transcripció i enregistrament de 2062-2389 fets de manera simultània.

Informadors:

1. Pere Matilde i Genís: natural de Beuda, 68 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Sales de Llierca (la Garrotxa).

Estades fora: sí, a Galícia durant la Guerra Civil; servei militar: sí, a Figueres (2 mesos).

2. Alfons Faig i Renart: natural de la població, 63 anys, jornaler, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Com que la localitat de Bassegoda estava despoblada, l’enquesta es va fer amb dos informadors nadius de Bassegoda, però que residien a Albanyà des de feia pocs mesos.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader