175. Benigànim

Dades administratives:

Partit judicial: Ontinyent.

Comarca: la Vall d’Albaida (inf.: Albaida).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patró: Sant Miquel (29 de setembre).

Nom popular de la localitat: Benigànim.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Alemanya, Bèlgica, Amèrica).

Immigració: sí (Andalusia, Castella).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els divendres); Xàtiva, Gandia.

Fires: sí (1 d’agost: la fireta del torrat); Xàtiva.

Proveïment d’aliments: Xàtiva, Ontinyent, València.

Proveïment de mobles: Xàtiva, Ontinyent, València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (29-31 de juliol i 1 d’agost de 1969).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: P. Vives (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Vicent Segura i Francès: natural de la població, 68 anys, pagès i vinater, instrucció primària.

Pare i mare de Fontanars (la Costera), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a l’Àfrica (3 anys).

2. Josep Herrero i Benavent: natural de la població, 73 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Barcelona (1 any).

3. Francesc Úbeda i Hortolà: natural de Benissuera (fins a 11 anys), 58 anys, pagès i pastor, instrucció primària.

Pare i mare de Benissuera (la Vall d’Albaida), cònjuge de Barcelona.

Estades fora: no; servei militar: sí, a l’Àfrica (1 any).

4. Baptista Cuquerella i Tormo: natural de la població, 73 anys, espardenyer, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona (2 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader