159. Benifairó de les Valls

Dades administratives:

Partit judicial: Sagunt.

Comarca: el Camp de Morvedre (inf.: les Valls).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Gil (1 de setembre) i Mare de Déu del Bon Succés (segon diumenge d’octubre: festa major).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Rif; rifenyos.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: de temporada (França).

Immigració: sí (Múrcia, Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Sagunt (els dimecres).

Fires: no; ↓ Pamplona (equí).

Proveïment d’aliments: Sagunt, València.

Proveïment de mobles: Sagunt, València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (5-8 d’agost de 1967).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Rafel (1-235), E. Casanova (236-2452), J. Veny (236-2452).

Informador:

1. Valeri Dobal i Escrig: natural de la població, 69 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Faura (el Camp de Morvedre).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader