155. Borriana

Dades administratives:

Partit judicial: Vila-real dels Infants (inf.: Nules).

Comarca: la Plana Baixa.

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Castelló-Sogorb (inf.: Sogorb).

Patrons: Sant Blai (3 de febrer) i la Misericòrdia (8 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Borriana; borrianers.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: poca (Barcelona, Madrid, França).

Immigració: sí (Múrcia, Conca).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dimarts).

Fires: sí (per Sant Blai: no és de bestiar); ↓ Pamplona.

Proveïment d’aliments: Castelló de la Plana, València.

Proveïment de mobles: Castelló de la Plana, València, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (3-6 d’agost de 1974).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Solà (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Baptista Burdeus i Diago: natural de la població, 70 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Manuel Budí i Oliver: natural de la població, 82 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tarragona (8 mesos) i a Tortosa (1 any).

3. Adolf Dosdà i Guerola: natural de la població, 70 anys, pescador, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader