137. Bellmunt de Mesquí

Dades administratives:

Partit judicial: Alcanyís.

Comarca: el Matarranya (inf.: Baix Aragó).

Província: Terol.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa.

Patrons: Sant Cosme i Sant Damià (27 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Bellmunt; bellmuntans.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Saragossa).

Immigració: no.

Matrimonis: sí; ↓ no.

Mercat: no.

Fires: no; Ràfels, Mont-roig, Aiguaviva.

Proveïment d’aliments: Alcanyís.

Proveïment de mobles: Alcanyís.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30-31 d’agost i 1 de setembre de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Alexandre Zapater i Andreu: natural de la població, 64 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Ràfels (el Matarranya), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, als boscos de Saragossa (10 anys); servei militar: sí, a Jaca (1 any).

2. Andreua Pascual i Bayod: natural de la població, 64 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Josep Bosque i Villalba: natural de la població, 67 anys, pagès, instrucció primària.

Pare natural de la població, mare de Maella (la Terra Alta), cònjuge de la Codonyera (el Matarranya).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Saragossa (9 mesos).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader