Petit Atles Lingüístic del Domini Català 8

Comparatius

1106. La tonyina (Thunnus thynnus)

1107. Brut 1, 2

1108. Lleig 

1109. El goig

Fonètica

Vocalisme

1110. La popa

1111. L’escàlem

1112. La vela

1113. La sípia (Sepia officinalis)

1114. Guapa (I)

1115. Variació vocàlica de pont (I) 1, 2

1116. L’estoig

1117. Un estoig bo

1118. Rodó

1119. Buit

1120. Obrir

1121. El front: variació vocàlica (I)

1122. Part igual: variació vocàlica (I)

1123. Res: vocalisme

1124. Ell

1125. Nostre

1126. Quatre

1127. Vuit

1128. Quart

1129. Sense

1130. Quan

Consonantisme

1131. El mar: variació consonàntica (I)

1132. La ressaca 1, 2

1133. El llagut

1134. L’almadrava

1135. El calamar (Loligo vulgaris)

1136. El pop (Octopus vulgaris)

1137. La llagosta de mar (Palinurus vulgaris)

1138. El llagostí (Penaeus kerathurus)

1139. El barb (Barbus barbus)

1140. Variació consonàntica de pont (II)

1141. Roja

1142. Tractament de la palatal inicial en judici/juí (I)

1143. La mentida 1, 2

1144. El rellotge

1145. Pujar

1146. Tallar 1, 2

1147. El mateix

1148. Un peix

1149. Un ou dur

1150. Les pinces

1151. Jo

1152. Meva

1153. Quant és?

1154. Res/Re

1155. Seixanta

1156. Cent

1157. Encara

1158. Ja

1159. També

Altres variants

1160. El llast

1161. La proa

1162. L’estrella de mar

1163. L’escamarlà (Nephrops norvegicus) 1, 2

1164. El dofí (Delphinus delphis)

1165. La por

1166. Xerrar 1, 2

1167. Bullir

1168. Bona nit

1169. L’aigua tèbia/El cafè tebi 1, 2

1170. Nosaltres

1171. Vosaltres

1172. Els altres

1173. Ningú

1174. Setze

1175. Disset

1176. Divuit

1177. Dinou

1178. Així

Morfologia

Morfologia no verbal

1179. El mar: variació morfològica (II)

1180. El gel

1181. El sucre

1182. Una dona dèbil

1183. Una lliçó fàcil

1184. El front: variació morfològica (II)

1185. Part igual: variació morfològica (II)

1186. La salsa coent

1187. Ametlla amargant

1188. És una cosa diferent

1189. La cara

1190. El cap

1191. L’home

1192. Els polsos (article seguit de mot començat per consonant)

1193. Els homes (article seguit de mot començat per vocal o h)

1194. Els homes

1195. Les verges

1196. Dos bancs

1197. Dos ous durs

1198. Els goigs

1199. Els boscos

1200. Estan trists

1201. Boigs

1202. Lletjos

1203. Això

1204. Aquest, aqueix, este, eixe: variants formals (Aquest: variants formals, Aqueix: variants formals, Este: variants formals) 1, 2

1205. Aquests

1206. Aquesta

1207. Aquell

1208. Aquells

1209. Un gosset: distribució dels sufixos diminutius

1210. Un gossàs: distribució dels sufixos augmentatius

1211. (N’hi ha) massa

1212. Gaire

1213. Dues

1214. Dues-centes

1215. Mil dos-cents 1, 2

1216. En, Na, N’, El, La, L’ (En [Pere], Na [Maria], N’[Antoni], N’[Antònia]) 1, 2

1217. Mon pare

1218. Mon oncle

1219. Ton pare

1220. Ton germà

1221. Ma mare

1222. Ta mare

1223. Ta tia

Sintaxi

1224. Aquí

1225. Aquest (determinant demostratiu de primer grau i, eventualment, de segon grau)

1226. Llur

Lèxic

El mar. Els vaixells. La pesca

1227. Calafatar

1228. L’arena 1, 2

1229. L’ona 1, 2

1230. La pastera

1231. El vaixell

1232. L’escar

1233. Avarar una nau

1234. L’amarra 1, 2

1235. L’argue

1236. L’amant

1237. L’antena

1238. L’arjau

1239. Remar

1240. L’estrop

1241. La quaderna 1, 2

1242. La mapa de l’àncora

1243. Ancorar

1244. Hissar veles

1245. Arriar veles

1246. Les xarxes 1, 2

1247. La pesca al bou

1248. El capcer

1249. Els ploms

1250. La cofa

1251. La llinya 1, 2

1252. L’esca 1, 2

1253. L’ham

1254. El lluç (Merluccius merluccius)

1255. El bacallà (Gadus morhua) 1, 2

1256. El mero (Epinephelus guaza) 1, 2

1257. La llissa (Liza)

1258. La sardina (Sardina pilchardus)

1259. El llobarro (Dicentrarchus labrax)

1260. El rap (Lophius piscatorius)

1261. El verat (Scomber scombrus) 1, 2

1262. La rajada (Raja sp. pl.) 1, 2

1263. El moll (Mullus barbatus i Mullus surmuletus)

1264. El seitó (Engraulis encrasicholus)

1265. La truita de riu (Salmo trutta fario)

1266. La conquilla de la sípia

1267. El cranc (Carcinus maenas) 1, 2

1268. La gamba

1269. El musclo (Mytilus galloprovincialis)

1270. La cloïssa (Tapes decussatus) 1, 2

1271. L’eriçó de mar 1, 2

1272. La gavina (Larus) 1, 2

Vària

1273. La vorera

1274. L’empedrat del carrer 1, 2

1275. Geosinònims de guapa (II) 1, 2

1276. Gras 1, 2

1277. Bla 1, 2

1278. Vermell 1, 2

1279. Roig

1280. Feixuc

1281. La peresa 1, 2

1282. Poruc 1, 2

1283. Dolent

1284. Judici i variants (II)

1285. El captaire 1, 2

1286. La beata 1, 2

1287. L’usurer 1, 2

1288. El cornut 1, 2

1289. El covard 1, 2

1290. El borratxo 1, 2

1291. El golafre 1, 2

1292. El llaminer 1, 2

1293. El xerraire 1, 2

1294. Enraonar 1, 2

1295. El cap embenat

1296. Grinyolar

1297. Manllevar

1298. Arrossegar

1299. Lligar un paquet

1300. Fermar un animal

1301. Cercar 1, 2

1302. Doblegar 1, 2

1303. Davallar

1304. Sortir

1305. Estalviar 1, 2

1306. Diners 1, 2

1307. La guardiola 1, 2

1308. Untar 1, 2

1309. Tacar

1310. Tardar

1311. Oblidar 1, 2

1312. Les agulles del rellotge

1313. Les vuit

1314. Un quart de nou

1315. Dos quarts de nou

1316. Tres quarts de nou

1317. Adeu

1318. A reveure 1, 2

1319. Bona tarda 1, 2

1320. El front estret

1321. Apaga el llum!

1322. La Verge 1, 2

1323. Boig 1, 2

1324. Dos feixos

1325. Allà

1326. Onomàstics masculins començats per consonant: Pere (I)

1327. Onomàstics masculins començats per vocal: Antoni (II)

1328. Onomàstics femenins començats per consonant: Maria (III)

1329. Onomàstics femenins començats per vocal: Antònia (IV)

1330. Més

1331. Menys

1332. Un gosset

1333. Un gossàs

1334. Quina nevada!

1335. Quin trago!

1336. Algú

1337. Quelcom

1338. Molt

1339. Gens

1340. Vuitanta

1341. Noranta

1342. Tercer

1343. Cinquè

1344. L’últim

1345. El penúltim

1346. Abans de la guerra

1347. Després de la guerra

1348. Enrere

1349. Aviat

1350. A dalt

1351. A baix

1352. Damunt la taula

1353. Sota la taula

1354. Dins

1355. Fora

1356. A poc a poc

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader